Čo so starými pneumatikami?

 

Podľa paragrafu 69 Zákona o odpadoch:

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

V zmysle tohto ustanovenia môžete svoje staré pneumatiky odovzdať priamo nám alebo na ktoromkoľvek zbernom dvore. Zoznam zberných dvorov nájdete napríklad TU.